Εγκαταστάσεις

.

Δίκτυο

Η ΑΤΙ στηρίζει και στηρίζεται και στο οργανωμένο και πλήρες δίκτυο πωλήσεων που έχει αναπτύξει.

Άνθρωποι εξειδικευμένοι, καταρτισμένοι με βαθιά εμπειρία διαχειρίζονται ένα ευρύτατο πελατολόγιο εγχώριας και παγκόσμιας εμβέλειας, καλύπτοντας άριστα τις απαιτήσεις της αγοράς.

.