Εγκαταστάσεις

.

Οργανόγραμμα

Η ΑΤΙ οφείλει τη δυναμικής της παρουσία στην οργανωτική της δομή, η οποία  απαρτίζεται από ανθρώπους επαγγελματίες, με εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων και όραμα.

Από τη θέση του προέδρου και τη γενική διεύθυνση μέχρι το λογιστήριο, επικρατεί η αίσθηση του επαγγελματισμού και της ευθύνης, απέναντι στην ίδια την εταιρία, αλλά και σε όσους την επιλέγουν και την εμπιστεύονται.

.